De vereniging

Algemeen

De Triathlon Vereniging Breda (TVB) bestaat sinds 1985 en is met ruim 130 leden een van de grootste van Nederland. De TVB groeit nog steeds. Sinds de oprichting is de TVB sterk in het combineren van presteren en Brabantse gezelligheid. Naast trainen, opleiden en deelnemen aan wedstrijden, helpen we ook bij regionale wedstrijden. De TVB organiseert zelf geen wedstrijden, maar ondersteunt de Stichting Triathlon Evenementen Midden & West-Brabant (STEM&WB). De TVB werkt samen met een aantal andere sportverenigingen uit de regio.

Doelstelling

De doelstelling van de TVB is het hebben van plezier in de triathlonsport. Ieder op zijn of haar niveau: van pure recreant tot wedstrijdatleet en van jong tot oud. De TVB biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. Het plezier uit zich onder andere in het feit dat leden in wisselende samenstelling, naast de regulier trainingen, onder meer op trainingskampen gaan, (veld)toertochten rijden en aan zwemwedstrijden, stratenlopen en crossen deelnemen.

STEM&WB

Zoals gezegd organiseren we als triathlonvereniging zelf geen wedstrijden, maar we hebben wel een samenwerkingsverband met de Stichting Triathlon Evenementen Midden en West Brabant (Stem&WB). We verwachten van onze leden dat ze als vrijwilliger minimaal één keer per jaar een bijdrage leveren aan deze evenementen.

ALV

De ALV van de TVB heeft een Verenigingsboek vastgesteld waarin allerlei informatie over de vereniging is te vinden en waarin gedragsregels, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leden, bestuur en commissies zijn vastgelegd. Het TVB Verenigingsboek is te openen als pdf-bestand.

Interesse

Voor meer informatie over de TVB en onze trainingen en activiteiten kan men contact opnemen met de commissie 'Nieuwe leden' (Carin van Haren).
U kunt hiervoor het contactformulier op deze pagina invullen en versturen.

Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend een maand bij de TVB komen trainen.

Contact

Onze Trainingstijden